Bod č.9.:

EAP/4 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hosp 1 - 6 2016 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Rozbor hosp 1 - 6 2016 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Rozbor hosp 1 - 6 2016 - textová část) (*)
Příloha č.2 (Rozbor hosp 1 - 6 2016 - tabulková část)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX