Bod č.67.:

PROP/12 - Prodloužení termínů výstavby - ,,víceúčelová stavba Plzeň-Hamburk"

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost společnosti Na Záhonech a.s. vč. doplnění)
Příloha č.3 (fotodokumentace)
Příloha č.4 (územní plán)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (majetek města)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.21 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.22 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.23 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.24 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.25 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.26 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.27 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.28 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.29 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.210 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Příloha č.211 (usnesení dle bodu 8. DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:482 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX