Bod č.14.:

MAI/1 - Změna č. 2 Plánu investic MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Upravený plán investic)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:61 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX