Bod č.11.:

RMO1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 45 - 54

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 45 - 54.)
Důvodová zpráva (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 45 - 54.)
Příloha č.1 (Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 45 - 54.)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:270 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX