Bod č.10.:

RMO1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016)
Důvodová zpráva (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016)
Příloha č.1 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016)
Příloha č.2 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016)
Příloha č.3 (Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:269 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX