Bod č.16.:

MAI/2 - Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů

(předkladatel:PhDr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva (Tabulka)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:62 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX