Bod č.8.:

KT/1 - Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Darovací smlouva)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:56 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX