Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Usnesení z 13.zasedání ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:262 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX