Bod č.12.:

RMO1/4 - Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely - II. kolo

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (tabulka jednotlivých dotací)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro poskytování dotací)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.4 (dotační program II. kolo)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:271 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX