Bod č.13.:

RMO1/5 - Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001474 - doplnění účelu

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost Spolku Boleveckých rodáků)
Příloha č.2 (zápis z jednání Komise pro poskytování dotací)
Příloha č.3 (smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/001474)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:272 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX