Bod č.14.:

RMO1/6 - Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (úplné znění Statutu FRR MO 1 s vyznačením změn) (*)
Příloha č.2 (vzor Statutu FRR MO 1 doporučený EÚ MMP) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:273 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX