Bod č.15.:

RMO1/7 - Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za I. pololetí roku 2016

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Tabulky plnění k 30.6.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:274 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX