Bod č.16.:

RMO1/8 - Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2015/004686

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dohoda stran o změně smlouvy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:275 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX