Bod č.17.:

RMO1/9 - Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2016/003195

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Dohoda stran o změně smlouvy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:276 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX