Bod č.18.:

RMO1/10 - Zahájení a financování realizace akce "Komunikační úpravy Západní ulice, Plzeň "

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO P1 č. 232/2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO P1 č. 164/2015)
Příloha č.3 (Koordinační situace z PD)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:277 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX