Bod č.19.:

RMO1/11 - Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Situace - úpravy v Tachovské ul.)
Příloha č.2 (Situace - přechod Nýřanská ul.)
Příloha č.3 (Zákres do mapy - chodník Gerská)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:278 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX