Bod č.22.:

ZMO1/1 - Návrh na zpracování regulačních plánů (RP) na území sídlišť 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín a 1_37 Vinice a podání žádosti o dotaci ve 3. výzvě IROP MMR ČR

(předkladatel:Ing. Václav Ženíšek)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX