Bod č.24.:

ST1/5 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (informativní zpráva - Divoký západ)
Příloha č.2 (informativní zpráva - billboardy)
Příloha č.3 (informativní zpráva - příkazní smlouva)
Příloha č.4 (informativní zpráva - osoušeče a vánoční výzdoba)
Příloha č.5 (informativní zpráva - komunální služby a údržba zeleně)
Příloha č.6 (informativní zpráva - předškolní vzdělávání)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:281 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX