Bod č.17.:

EAP/5 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2016

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Činnost FV ZMO P2 za období 07-09/2016)
Příloha (Činnost FV ZMO P2 za období 07-09/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:63 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 20.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX