Bod č.20.:

RMO1/12 - Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Jednací řád ZMO Plzeň 1 po změně)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 - volební řád)
Příloha č.1 (Příloha č. 2 Jednacího řádu ZMO PLzeň 1 - vzor návrhu usnesení + důvodové zprávy)
Příloha č.1 (Příloha č. 2 Jednacího řádu ZMO PLzeň 1 - vzor informativní zprávy)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO 1 č. 171/2012)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO 1 č. 266/2013)
Příloha č.4 (Usnesení ZMO 1 č. 172/2016)
Příloha č.5 (Usnesení ZMO 1 č. 221/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:279 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 14.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX