Bod č.40b.:

RadM/8 - Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Palackého nám. 3 a Na Kovárně 27

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (protokoly z městských soutěží)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:456 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX