Bod č.40a.:

RadM/7 - Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Dlouhá č. or. 6, Ke Kukačce č. or. 16, Čechova č. or. 9

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (protokol o průběhu městské soutěže (Dlouhá č. or. 6))
Příloha č.2 (protokol o průběhu městské soutěže (Ke Kukačce č. or. 16))
Příloha č.3 (protokol o průběhu městské soutěže (Čechova č. or. 9))
Příloha č.4 (protokol o průběhu městské soutěže (Klatovská tř. č. or. 216))
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:455 rok:2016

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX