Bod č.88a.:

RadD/1 - Olympijský park Plzeň 2016

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva)
Příloha č.1 (Fotoreportáž)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX