Bod č.88b.:

ÚKEP/2 - Aktuální informace k projektu "Smart City Plzeň - Městská tržnice"

(předkladatel:Ing. Beneš)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

19. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 8.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX