Bod č.24.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 13. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 18. jednání KV ZMO 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:76 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX