Bod č.5.:

EK/2 - 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančního příspěvku z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ Plzeň, Schwarzova 4, p.o. na projekt "Oáza informací o přírodě, aneb učíme se v přírodě"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 14/2016)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 332/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:56 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX