Bod č.6.:

EK/3 - 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - úprava rozpočtu výdajů Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 15/2016)
Příloha č.2 (Sdělení odb. SSM)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:57 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX