Bod č.7.:

EK/4 - 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení části zůstatku účtu Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 16/2016)
Příloha č.2 (Žádost o zapojení zůstatku SF)
Příloha č.3 (Stav SF)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:58 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX