Bod č.8.:

EK/5 - 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociální práce

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 17/2016)
Příloha č.2 (usn. RMP č. 822/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:59 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX