Bod č.9.:

EK/6 - 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD)

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 18/2016)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 823/2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:60 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX