Bod č.11.:

EK/9 - 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - zvýšení podílu na daních

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 20/2016)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 316/2016)
Příloha č.3 (Rozhodnutí a usnesení MÚ Nýřany)
Příloha č.4 (Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje)
Příloha č.5 (Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:62 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX