Bod č.10.:

EK/7 - 19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na projekt "Zateplení 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 - pavilon č. 2 (zadní pavilon)"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 19/2016)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 743/2016)
Příloha č.3 (avízo pro příjemce podpory)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:61 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX