Bod č.14.:

EK/12 - Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:65 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX