Bod č.13.:

EK/11 - Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost č. 33)
Příloha č.2 (žádost č. 36)
Příloha č.3 (žádost č. 38)
Příloha č.4 (žádost č. 39)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:64 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX