Bod č.12.:

EK/10 - Poskytnutí příspěvků z rozpočtu MO Plzeň 3, 21.rozpočtové opatření rozpočtu r.2016 - zapojení fin.prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 za účelem poskytnutí příspěvků mateřské škole, jejímž zřizovatelem je MO Plzeň 3

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost P15)
Příloha č.2 (žádost P16)
Příloha č.3 (RO 21/2016)
Příloha č.4 (stav FRR)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:63 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX