Bod č.23.:

EK/8 - Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhl. statut.města Plzně, kterou se mění vyhl. statut.m.Plzně č.2/2004 o místním popl.za užívání veřejného prostr.,ve znění vyhl.statut.m.Plzně č.7/04,10/05,16/05,9/06,8/10,4/11,1/12,8/12,8/13

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyhláška statut. města Plzně)
Příloha č.2 (usn. RMO 3 č. 257 z 20.6.2016)
Příloha č.3 (usn. RMO 3 č. 339 z 5.9.2016)
Příloha č.4 (projekt "Vlídné WC")
Příloha č.5 (stanovisko k posouzení otázky slevy nájemného )
Příloha č.6 (úplné znění vyhl. statut. města Plzně č.2/2004)
Příloha č.7 (usn. RMO 3 č. 173 z 9.5.2016)
Příloha č.8 (Trhy na nám. Republiky - dotazy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:75 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX