Bod č.16.:

EK/14 - 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - zvýšení podílu na daních

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (RO 22/2016)
Příloha č.2 (Usn. RMP č. 930/2016)
Příloha č.3 (Žádost EK)
Příloha č.4 (Žádost ODŽP)
Příloha č.5 (Žádost ODŽP)
Příloha č.6 (Žádost SSI)
Příloha č.7 (Žádost SVV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:67 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX