Bod č.17.:

EK/15 - Rozhodnutí ve věci rozložení částky bezdůvodného obohacení na čtyři pravidelné splátky – žadatel: pan Jiří Škoda

(předkladatel:Ing.Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. RMO Plzeň 3 č. 327 ze dne 5.9.2016)
Příloha č.2 (usn. RMO Plzeň 3 č. 41 ze dne 9.2.2015)
Příloha č.3 (usn. RMO Plzeň 3 č. 360 ze dne 5.10.2015)
Příloha č.4 (katastrální mapa)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (geodetické zaměření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:68 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX