Bod č.3.:

ST/2 - Návrh novely Statutu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh novely Statutu města Plzně - změnová vyhláška)
Příloha č.1 (návrh Statutu města Plzně - úplně znění)
Příloha č.2 (návrh stanoviska MO Plzeň 3 k navrhované novele Statutu města)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:54 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX