Bod č.25.:

TAJ/1 - Informativní zprávy předložené na 13. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1 (zápis č. 14 z jednání Osadního výboru Plzeň-Valcha)
Příloha č.2 (zápis č. 15 z jednání Osadního výboru Plzeň-Valcha)
Příloha č.3 (dopravní situace v lokalitě "Zelený trojúhelník")
Příloha č.4 (situace při projednávání přestupků za rok 2015)
Příloha č.5 (informace Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3 ve věci plnění rozpočtu roku 2016 k 30.6.2016)
Příloha č.6 (zápis č. 16 z jednání Osadního výboru Plzeň-Radobyčice)
Příloha č.7 (zápis č. 17 z jednání Osadního výboru Plzeň-Radobyčice)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:77 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX