Bod č.18.:

EK/16 - Svěření části pozemku p.č.6684/6 k.ú. Plzeň do trvalé správy MO plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (k užívání pro 22.MŠ)

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:69 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX