Bod č.67.:

ORG/2 - Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2016

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX