Bod č.18a.:

EK/17 - Vrácení jistoty (kauce) ve výši 900 000,-Kč – žadatel: pí Lucie Fikerlová + Odbor právní a legislativní MMP

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usn. ZMP č. 87 ze dne 26.2.2009)
Příloha č.2 (dopis Odboru právního a leg. MMP ze dne 1.7.2016)
Příloha č.3 (e-mail JUDr. Stanislava Peška)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:70 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 19.9.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX