Bod č.30.:

SPORT/1 - Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:525 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX