Bod č.23.:

OŠMT/2 - Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření mateřským školám v působnosti města Plzně

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (2. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.2 (5. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.3 (6. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.4 (7. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.5 (16. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.6 (17. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.7 (21. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.8 (22. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.9 (23. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.10 (24. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.11 (25. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.12 (27. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.13 (31. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.14 (32. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.15 (33. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.16 (37. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.17 (38. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.18 (44. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.19 (46. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.20 (49. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.21 (50. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.22 (51. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.23 (54. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.24 (55. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.25 (56. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.26 (57. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.27 (60. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.28 (61. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.29 (63. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.30 (64. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.31 (70. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.32 (78. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.33 (80. MŠ - movitý majetek)
Příloha č.34 (81. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.35 (87. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.36 (89. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.37 (90. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.38 (91. MŠ - movitý majetek )
Příloha č.39 (MŠ Křimice - movitý majetek)
Příloha č.40 (Usnesení RMO P1 č. 306 ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.41 (Usnesení RMP č. 961 ze dne 15. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:518 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX