Bod č.12.:

FIN/1 - Přijetí dotace MŠMT ČR na akci „Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení ZMP č. 319 z 23.6.2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:506 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX