Bod č.13.:

FIN/2 - Předložení projektu Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň, do Programu mobility na rok 2017

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:507 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX