Bod č.14.:

FIN/3 - Předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Obnova Lobezského parku – Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (ZMO P4 č. 0049/16 )
Příloha č.2 (ZMO P4 č. 0056/16 )
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:508 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX