Bod č.66.:

OŠMT/5 - Aktuální stav přijatých dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň na škol. rok 2016/2017

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Přehled přijatých dětí do MŠ podle MO)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX