Bod č.24.:

OŠMT/3 - Rozpočtové opatření pro 4. základní školu Plzeň, Kralovická 12, příspěvkovou organizaci

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:519 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX